Produktionsprocessen

Fra frø til levering

Stratificering:

Når man taler om stratificering af frø, er ordene egentligt ikke beskrivende for, hvordan man i dag forbehandler frø. Ordet er et levn fra tidligere, hvor man ophævede frøhvile tilstanden i frøet, ved skiftevis at lægge et lag vådt sand på et lag frø, igen efterfulgt af et lag vådt sand osv.Efterfølgende skovlede man rundt i sandet. Stratifikation betyder således lagdeling. I dag stratificeres frø for størstedelen enten i kasser eller i tønder, da dette letter styring af vandindhold, håndtering, mængde mv. Ved stratificering prøver man at imitere de processer et frø ville gennemgå, hvis det lå i en skovbund. For Nordmannsgrans vedkommende, skal frøet ligge fugtigt og koldt. For Nordmannsgran frø gælder det, at disse ikke kan spire, før vandindholdet i frøet er mindst 33-34%, og at de kun skal igennem en periode med frøhvile ophævelse på ca. 6 uger. For andre trætyper kan denne proces tage 1, 2 eller 3 år. Stratificering foregår typisk ved ca. 4 graders celsius, og frøhvilen er typisk ophævet efter ca. 6 ugers stratificering, hvorefter frøene er klar til at komme ud i frøbedene. Med nutidens form for stratificering forsøger flere at kontrollere vandindhold i frøet. På denne måde opnås en mere jævn fremspiring, men omvendt fremspirer frøet ikke så hurtigt, som det ville have gjort, hvis det havde været fuldt opfugtet til fx 40-45 %. Der er altså flere forhold at tage stilling til, når man vælger sin stratificeringsmetode, og hos Majland A/S bruges begge ovennævnte metoder, og vi arbejder til stadighed på at perfektionere resultaterne, således det kommer vores kunder til gode i form af store, kraftige og levedygtige planter.

Produktion:

Hos Majland A/S gør vi vores bedste for at lave så gode planter som muligt. Dette gøres gennem en strømlinet produktion, blandet med stor viden omkring produktet. Vi forsøger hele tiden at raffinere og effektivisere de arbejdsprocesser og metoder der bruges, således vi at følger med udviklingen indenfor arbejdsforhold, certificering, miljøforhold m.m. Af ovenstående grunde, og i erkendelsen af, at de værnemidler der lovligt kan benyttes i Danmark er svindende, har Majland A/S i samarbejde med Egedal Maskinfabrik, udviklet en række maskiner og metoder, der har gjort det muligt at renholde en stor del af vores planter mekanisk. Disse maskiners brug er baseret på GpS teknologi, der gør dem meget præcise og brugervenlige. Majland A/S har et bredt produktprogram, og kan således levere 2, 3 og 4 årige planter i mange forskellige herkomster. Igennem over 20 år har vi arbejdet intensivt på at forfine og forbedre teknikker og pleje af vores produkter, og dette betyder, at vi i dag kan levere Europas bedste og stærkeste plantemateriale, både hvad angår størrelse på såvel grønmassen på planten, men også, og mindst lige så vigtigt, rodsystemet.

Optagning:

Nordmannsgranplanter er et ferskt produkt, og det skal behandles derefter. For at opnå en optimal kulturstart er det derfor vigtigt, at vi og du igennem hele processen fra optagning til plantning, passer godt på planterne, og sørger for, at de er optimalt plejede frem til plantning. Derfor starter det hos Majland A/S med en hurtig og effektiv optagning og sortering. Vi gør dette i én og samme arbejdsgang direkte i marken. Dette betyder, at planterne og dermed deres rødder har meget kort tid, hvor de kan være udsat for sol og udtørring. Dette gøres for at give planterne mindst muligt stress, og dermed det bedst mulige udgangspunkt for videre vækst. Planterne sorteres efter de specifikationer vi sammen er blevet enige om, og herefter lægges de ubundtede i vores transportkasser. Transportkasserne har et poseindlæg, hvori der er udluftnings huller, idet planterne har brug for at kunne ”ånde”. Kasserne står i skygge og læ under hele processen, for at undgå påvirkning af sol og vind. Planterne er allerede på dette tidspunkt pakket helt færdig, og mangler kun at blive omviklet med net, for at være stabile under transport. Når dette er sket køres planterne direkte i kølerum. Dvs. den maksimale tid fra optagning til planterne er færdigpakkede og på køl er 2½ time. Du får med andre ord altid som kunde det mest friske produkt som overhovedet muligt. Hos Majland A/S tager kun planter op efter afråb fra vores kunder. Vi lagrer således ikke planter gennem længere tid, ligesom vi ikke vinteropbevarer planter på frost. Filosofien er, at den kortest mulige vej fra plantebed til endeligt ståsted er det optimale for senere tilvækst. Hos Majland A/S bruger vi plantekasser i forbindelse med transport. Denne form for pakning er meget skånsom for planterne, idet de ikke skal ombindes ved rodhalsen med de skader der kan følge deraf. Planterne er ikke efterfølgende udsat for tryk, hvorved varmeudvikling undgås. Knopskader undgås som følge af, at planterne ikke tvinges på plads, men ligger løst. Sidst men ikke mindst lettes logistikken betragteligt.

Levering:

Som opfølgning på vores meget skånsomme plantehåndtering, gør vi en dyd ud af, at alle vores planter, i de mere ”kritiske” perioder, leveres med køletransport, hvis dette er muligt. Disse ”kritiske” perioder er afhængig af året, men en tommelfinger regel er 1. August til ca. 15. September og igen fra ca. 10. April til de sidste planter er udleveret ca. 1. Maj. Som tidligere beskrevet skal man som forbruger og producent huske på, at når man får planter leveret, er det et ferskt produkt, og de bør behandles derefter. Dvs. håndtér dem varsomt og sørg for, at de ikke tørrer ud. Placer dem forud for plantning mørkt og køligt – stil dem på køl hvis muligt. Udluftning af kasserne bør ske ved levering i de ”kritiske” perioder og giv dem evt. vand.

Kig ind!

Hverdage

08:00 – 16:00

Kontakt

Telefon

+45 75 34 16 12  

Fax

+45 75 34 22 12

Mail

info@majland-europe.com

Adresse

Simmelbrovej 44, DK-7260 Sdr. Omme Danmark